Експедиции и връщания

Изпращане на пратката

Пакетите обикновено се изпращат в рамките на 2 дни от получаването на плащането. Те се доставят чрез различни превозвачи, избрани от LEAF FOR LIFE (Колисимо, Mondial Relais, ...), с които LEAF FOR LIFE е подправена партньорство. Пакетите се доставят с номер за проследяване и се доставят с подпис. Пакетите могат да бъдат изпратени и чрез ХРОНОПОСт и да бъдат доставени за подпис. Ако имате някакви съмнения относно този последен начин на доставка, моля свържете се с нас, тъй като той непревишва допълнителни разходи. Независимо от начина на доставка, който изберете, ние ви изпращаме линк, за да проследите вашия пакет онлайн.

Разходите за доставка включват разходите за подготовка и опаковане, както и транспортни разходи. Разходите за подготовка са фиксирани, а транспортните разходи варират в зависимост от общото тегло на пакета. Препоръчваме ви да групирате всички елементи в една поръчка. Не можем да групираме две поръчки, направени отделно на нашия уебсайт, като таксите за доставка се прилагат за всяка от тях. Вашият пакет се доставя на свой собствен риск, но специално внимание се обръща на чупливи предмети.

Размерът на полетата е подходящ и вашите елементи са защитени правилно.