Общи условия за продажба

Преамбюл: В следните разпоредби се определят условията за продуктите на дружеството, LEAF FOR LIFE на неговия уебсайт на www.leaforlife.com.
Сайтът www.leaforlife.com търговец се публикува и управлява от фирмата LEAF FOR LIFE, SAS с капитал от 1000 евро, регистрирани в регистъра на търговията и фирмите на Auch под номер SIRET 8194142700015, със седалище 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Франция.

1. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

OBJET: Този документ (Общи условия за продажба) определя условията за продажби между хората, които правят покупка чрез LEAF FOR LIFE https://www.leaforlife.com уебсайт, наричан "клиент" и фирмата LEAF FOR LIFE.

Настоящите Общи условия за продажба са приложими, докато са посочени на https://www.leaforlife.com Уебсайта. LEAF FOR LIFE си запазва възможността да ги променя по всяко време. Новите Условия за продажба ще се прилагат за поръчки, направени след тази промяна.
В съответствие с правилата, уреждащи електронните договори, следните Общи условия се основават на всички поръчки, направени на сайта на www.leaforlife.com и имат предимство пред всякакви други писмени или неписани условия, направени от клиента.

Всяка поръчка предполага пълно приемане на тези условия за продажба при спазване на специални условия, написани от продавача по време на поръчката.

Приемането и потвърждаването на поръчката се определя от клиента, който въвежда данните на последователни страници на екрана; тези данни се появяват на обобщен екран с изрично посочване на твърдото задължение на потребителя.

Потребителите могат да защитават или публикуват тези условия, тъй като както предпазните, така и публикуването на този документ са негова отговорност, тъй като тези Общи условия за продажба могат да подлежат на промяна.

Клиентът заявява, че има пълната правоспособност да се ангажира при тези общи условия.
С приемането на Общите условия и натискането на "Валидиране" клиентът окончателно потвърждава своята поръчка.

2. ПОРЪЧКИ

Клиентите могат да поръчат на www.leaforlife.com уебсайта, като следват следния процес на поръчка:

- Изберете елементи и добавете към кошницата.

- Идентификация на сайта www.leaforlife.com ако клиентът не е вече идентифициран.

- Валидиране на съдържанието на кошницата.

- Подробности за транспортните разходи и приемане на CGV.

- Плащане и потвърждение на поръчката.

Клиентът ще получи имейл за потвърждение на поръчката.
Клиентът ще може да разгледа детайлите на своята поръчка, общата цена и да коригира всички грешки на тези етапи, преди да потвърди, че е приемането му.

3. Начини на доставка

LEAF FOR LIFE се задължава да изпълнява поръчки, получени на сайта www.leaforlife.com само в рамките на наличните запаси от продукти. При липса на наличност на един или повече поръчани продукти, LEAF FOR LIFE се задължава да информира Клиента по електронната поща възможно най-скоро. Поръчката на Клиента за недостъпен продукт ще бъде автоматично заменена от нов продукт, одобрен от клиента, или отменен и възстановен.

Продуктите се доставят с ваучер фактура, на адреса за доставка, посочен от клиента в момента на неговата поръчка.

Средното време за доставка се предоставя преди поръчката да бъде потвърдена като индикация и съответства на времето за обработка и доставка на продуктите. Това забавяне не засяга максималното време, посочено по-долу. Тези забавяния не отчитат непредвидени, закъснения на пощенски услуги или превозвач, непреодолима сила или прекъсване на склада, което би забавило доставката независимо от волята и старанието на дружеството LEAF FOR LIFE. Максималното време за доставка на даден продукт е един месец от момента, когато продуктът е изпратен от нашите складове от трета страна превозвач. Фирмата LEAF FOR LIFE си запазва избора как се транспортират стоките. Рисковете, свързани с транспорта, се поемат от клиента, който трябва да направи обоснован протест срещу пощенските услуги или на превозвача в рамките на три работни дни от доставката.

Продуктите остават собственост на фирмата LEAF FOR LIFE до пълното заплащане на артикулите.

Географската област на доставка съответства на обхвата на офертата и количеството на доставката зависи от местоположението на офертата. Приема се, че доставката е направена веднага след доставката на продукта на превозвача. LEAF FOR LIFE не носи отговорност за условията на превоз на продукта.

4. ПРАВО НА ПРИБИРАНЕ

В контекста на дистанционната продажба (без едновременното физическо присъствие на страните) потребителят е разполагал съгласно член L 121-21 от френския кодекс за потребление период от четиринадесет(14) свободни дни за упражняване на правото си на отказ, без да е налице основание за обосноваване или да заплати санкции, с изключение на разходите за доставка и връщане.

Горепосоченият период е кратък от получаването на стоки или приемането на офертата за услуги.

Когато четиринадесетдневният период изтича в събота, неделя или официален празник или официален празник, той се удължава до следващия работен ден. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва първо да се свърже с клиента по имейл. Условията за връщане на продуктите ще бъдат съобщени на клиента след този контакт.

www.leaforlife.com обслужване на клиенти

От понеделник до петък
Работно време: 9 от .m. до 12 p.m. и 2 p.m. до 5:30 p.m.
Тел.
Contact@leaforlife.com
Адрес: 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Ломпес, Франция.

5. ЦЕНА НА АРТИКУЛИТЕ

Артикулите ще бъдат фактурирани на базата на цените, които са в сила към момента на регистриране на поръчката. Те остават собственост на LEAF FOR LIFE до пълното събиране на цената за LEAF FOR LIFE. Тази цена се заплаща изцяло и на една вноска.

LEAF FOR LIFE си запазва правото да променя цените си по всяко време и без предизвестие. Всички цени са посочени в евро и не включват транспортните разходи, които ще бъдат добавени към общата поръчка и ще бъдат указани към клиента, когато поръчката е окончателно потвърдена.

За доставките в Европейския съюз цените се проучват на базата на френския данък върху добавената стойност (ДДС), приложим в деня на поръчката. Ако ставката на ДДС се промени, тези промени ще бъдат прехвърлени към цената на артикулите. Тези цени обаче не могат да бъдат променени, след като поръчката е била потвърдена.

Основната ставка на A.V.A. в момента е 20%.

6. Начин на плащане

Дължимата от клиента сума е посочената сума при LEAF FOR LIFE. Поръчката се взема предвид при плащане, което е посочено неотменимо, парично, нетно и без отстъпка. Всяко забавяне, инцидент или неизпълнение води до, като неустойка, закъсняла лихва, равна на един и половина пъти нормата на законната лихва по Закон 2001-420 от 15.05.2001 г. Член 53 II, публикуван в Официален вестник на 16/05/2001.

Компанията LEAF FOR LIFE си запазва правото да преустанови управлението и доставката на всички поръчки в случай на съществуващ спор с клиента, пълно или частично неплащане на поръчка, отказ за оторизация за плащане с кредитна карта от официално акредитирани агенции, ако се съмнявате в използваните начини на плащане или по причини, различни от LEAF FOR LIFE , ще си запази правото да обясни на своя клиент. В този смисъл LEAF FOR LIFE не се поема отговорност.

В този случай, клиентът ще бъде уведомен по имейл и ще бъде помолен да плати по банков път.

За да се гарантира сигурността на плащанията, сайтът на www.leaforlife.com използва сигурната платежна услуга на PayPal; Плащането се извършва в интернет на уебсайта www.leaforlife.com carte Bancaire (Blue Visa Card, Eurocard/Mastercard) или чрез PayPal сметка на клиента.

Когато поръчката е потвърдена, заявката за плащане се насочва в реално време към мениджъра по сигурността на плащанията. Ръководителят на телеплатата издава електронен сертификат.

7-МИ ПРИЕМ

Клиентът потвърждава, че е знаел за основните характеристики на поръчания имот. Всички членове, предложени от www.leaforlife.com, подлежат на законова гаранция, предвидена в членове 1641 и съгласно Гражданския кодекс. За поръчани артикули, потребителят има гаранция за връщане на дефектни доставени стоки в съответствие с L 211-4 артикули и следната от Кодекса за потребителя.

Всякакви претенции за видими дефекти или несъответствие с доставения продукт, във връзка с поръчката, трябва да бъдат посочени с писмо, препоръчано с известие за получаване в рамките на 3 дни от доставката. След този период и неспазването на тази формалност, членовете ще се считат за съответстващи и без видими дефекти и не може да бъде валидно прието от LEAF FOR LIFE. Продуктът не може да бъде върнат или разменен без изричното съгласие на компанията LEAF FOR LIFE. Връщането може да се прилага само за продукти, които никога не са били носени и не са били променяни. Те трябва да бъдат върнати в оригиналната си опаковка. Обмяната на стоки от www.leaforlife.com сайта може да се извършва само при наличност, произведено на склад.

За всяка друга заявка за размяна, желана от клиента (промяна на размера, модел.), клиентът ще трябва да посочи в предварителното си искане за LEAF FOR LIFE, желания артикул в замяна. В този случай, разходите за пристанищата и транспортните рискове е отговорност на клиента. Фирмата LEAF FOR LIFE се задължава след искането на клиента за обмяна, да потвърди на клиента наличността на продукта и размера на разходите за доставка за пратката на новия продукт. Ако новата поръчка и разходите за доставка са повече от първоначалната поръчка, клиентът ще трябва да направи банков превод, когато поиска замяната за плащане на остатъка. След това новият артикул ще бъде експедиран, след като бъде извършено плащането на клиента. Обратно, ако сумата на борсата, включително пощенските разходи, е по-малка от първоначалната сума, клиентът ще получи възстановяване на разликата чрез банков превод.

Освен ако не е договорено друго, единствените транспортни разходи за сметка на LEAF FOR LIFE са разходите за връщане на продуктите за повторна експедиция на клиента за размяна след реален дефект, открит от фирмата LEAF FOR LIFE, при условие че доставената от клиента стока е в metropolitan France. Не могат да се обменят продукти, докато не се върне в помещенията на фирмата LEAF FOR LIFE.

LEAF FOR LIFE не носи отговорност за злоупотребата и/или интензивното използване на стоките, които клиентът може да използва от тях.

8. СНИМКИ И ОПИСАНИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Снимките и текстовете, илюстриращи продуктите, leaf for life предлагани за продажба на сайта на www.leaforlife.com, са представени с възможно най-голяма яснота. Въпреки това, leaf for life продукти са ръчно изработени с най-голяма грижа, те могат да представят някои нередности, цветове или производство, които не представляват истински дефекти. Без да се засягат разпоредбите относно законовата гаранция за съответствие, занаятчийството и изборът на някои рециклирани материали, използвани например при производството на някои компоненти, LEAF FOR LIFE могат да предизвикат нередности в интензитета на оцветяването или в производството на моделите. Тъй като тези нередности не могат да бъдат значителни или да обосноват валидността на поръчката, те по никакъв начин не могат да представляват нарушение на съответствието на закупения продукт. Освен това, ако се появят грешки, пропуски или несъответствия между описанието и снимката на продукта, LEAF FOR LIFE не носи отговорност.

LEAF FOR LIFE си запазва правото по всяко време да добавя или премахва всички или част от продуктите, представени за продажба на сайта, да променя представянето му, без специална формалност след интернет потребителите.

9. Интелектуална собственост

Всички елементи на www.leaforlife.comсайта, независимо дали са текст, визуален или аудио, включително и основната технология, са защитени от авторско право, търговски марки или патенти, както и интелектуална собственост и за света. Те са изключителна собственост на компанията LEAF FOR LIFE и всяко използване с цел измама, пълно или частично възпроизвеждане на сайта е строго забранено без предварително съгласие.

Потребител, който има уебсайт в лично или професионално качество и желае да постави на своя уебсайт проста връзка, препращаща директно към началната страница на www.leaforlife.comуебсайт, трябва да поиска писмено разрешение от дружеството LEAF FOR LIFE. В този случай това няма да бъде косвено споразумение за принадлежност. Във всеки случай, всяка връзка, дори мълчаливо разрешена, трябва да бъде премахната по искане на компанията LEAF FOR LIFE.

10. ПОДПИС И ДОКАЗАТЕЛСТВО

Във всички случаи предоставянето на номера на кредитната карта онлайн и окончателното потвърждаване на поръчката ще бъдат доказателство за цялата поръчка в съответствие с разпоредбите на закона от 13 март 2000 г. и ще бъдат на стойност на сумите, направени при изземването на артикулите от поръчката за покупка. Това валидиране си струва да подписва и изрично приемане на всички операции, извършени на сайта. В случай на злоупотреба с банковата му карта обаче клиентът е поканен веднага щом се установи, че тя е използвала, да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на LEAF FOR LIFE , като изпрати писмо, препоръчано на следния адрес: LEAF FOR LIFE, 11 du Rue Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Франция.

Компютърните записи, съхранявани в компютърните системи на дружеството LEAF FOR LIFE и нейните партньори при разумни условия на сигурност, ще се считат за доказателство за комуникация, нареждания и плащания, направени между страните. Във всеки случай, валидирането на поръчката на сайта си струва да се подпише и изрично приемане на всички операции, извършени на сайта.

11. Тарифи

Всяка поръчка, направена на обекта и доставена извън Франция, може да бъде обложена с евентуални данъци и мита, които се налагат, когато пратката достигне местоназначението си. Тези мита и всякакви данъци, свързани с доставката на стока, са отговорност на клиента и са негова отговорност.LEAF FOR LIFE не е задължена да проверява и информира клиентите си за приложимите мита и такси. За да разберете, от члена зависи да се консултира със съответните органи в страната си.

12. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Езикът на тези условия за продажба е френски. Този договор е предмет на френското право. И в случай на спор с клиент, френските съдилища ще бъдат единствените компетентни.

За повече информация относно вашите поръчки, доставка или eStore www.leaforlife.com можете да се свържете с нас на: contact@leaforlife.com

Авторско право 2021 -Leaf For Life TM