Condicions Generals de Venda

Preàmbul: Les següents disposicions estableixen els termes i condicions dels productes de l'empresa LEAF FOR LIFE a la seva pàgina web a www.leaforlife.com.
El www.leaforlife.com lloc de comerciants és publicat i operat per l'empresa LEAF FOR LIFE, SAS amb un capital de 1000 euros inscrita en el registre mercantil i societats d'Auch amb el número SIRET 81941427700015, amb seu 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, França.

1. APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

OBJET: Aquest document (Condicions Generals de Venda) defineix les condicions de venda entre les persones que realitzen una compra a través de la pàgina web de la LEAF FOR LIFE https://www.leaforlife.com, denominada "el client" i l'empresa LEAF FOR LIFE.

Les presents Condicions Generals de Venda són aplicables sempre que apareguin al Lloc Web https://www.leaforlife.com. LEAF FOR LIFE es reserva la possibilitat de canviar-les en qualsevol moment. Les noves Condicions de Venda s'aplicaran a les comandes realitzades després d'aquest canvi.
D'acord amb les normes que regeixen els contractes electrònics, les següents Condicions Generals de Venda es basen en totes les comandes realitzades a la www.leaforlife.com lloc i prevalen sobre qualsevol altra estipulació escrita o no escrita realitzada pel client.

Qualsevol comanda implica l'acceptació plena d'aquestes condicions de venda subjectes a les condicions particulars escrites pel venedor en el moment de la comanda.

L'acceptació i confirmació de la comanda ve determinada pel client que introdueix les dades en successives pàgines de pantalla; aquestes dades apareixen en una pantalla de resum amb una menció explícita al compromís ferm del consumidor.

Els consumidors poden salvaguardar o publicar aquests termes i condicions, ja que tant la salvaguarda com la publicació d'aquest document són de la seva exclusiva responsabilitat, ja que aquestes Condicions Generals de Venda poden estar subjectes a canvis.

El client manifesta que té plena capacitat jurídica per comprometre's en aquests termes i condicions.
En acceptar les Condicions Generals de Venda i fer clic a "Validar", el client confirma definitivament la seva comanda.

2. COMANDES

Els clients poden fer una comanda a la pàgina web de www.leaforlife.com seguint el següent procés de comanda:

- Seleccionar articles i afegir a la cistella.

- Identificació en el lloc www.leaforlife.com si el client encara no està identificat.

- Validació del contingut de la cistella.

- Dades de despeses d'enviament i acceptació de CGV.

- Confirmació de pagaments i comandes.

El client rebrà un correu electrònic de confirmació de la comanda.
El client podrà visualitzar les dades de la seva comanda, el seu preu total i corregir qualsevol error en aquestes etapes, abans de confirmar-ho per expressar la seva acceptació.

3. MODALITATS DE LLIURAMENT

LEAF FOR LIFE es compromet a fer honor a les comandes rebudes al lloc www.leaforlife.com només dins dels límits de les existències de productes disponibles. En absència de disponibilitat d'un o més productes sol·licitats, LEAF FOR LIFE es compromet a informar al Client per correu electrònic el més aviat possible. La comanda del Client per a un producte no disponible se substituirà automàticament per un producte nou aprovat pel client o cancel·lat i reemborsat.

Els productes s'envien amb la factura del bo, a l'adreça de lliurament indicada pel client en el moment de la seva comanda.

Es proporcionen terminis mitjans de lliurament abans de validar la comanda com a indicació i correspon als terminis de processament i lliurament dels productes. Aquest retard no perjudica les disposicions de temps màxim que s'indiquen a continuació. Aquests retards no tenen en compte cap imprevist, retard en els serveis postals o transportista, força major o una apagada d'estoc que retardaria el lliurament independentment de la voluntat i diligència de l'empresa LEAF FOR LIFE. El termini màxim de lliurament d'un producte és d'un mes des del moment en què un tercer transportista envia el producte fora dels nostres magatzems. L'empresa LEAF FOR LIFE es reserva l'elecció de com es transporten les mercaderies. Els riscos associats al transport són a càrrec del client, que ha de fer una protesta raonada als serveis postals o al transportista, en el termini de tres dies hàbils des del lliurament.

Els productes segueixen sent propietat de l'empresa LEAF FOR LIFE fins al pagament íntegre dels articles.

L'àrea geogràfica de lliurament correspon a l'àrea de cobertura de l'oferta i l'import del lliurament depèn de la ubicació de l'oferta. Es considera que el lliurament es realitza tan bon punt el producte es lliura al transportista. LEAF FOR LIFE no es fa responsable de les condicions de transport del producte.

4. DRET DE RETRACTE

En el context de la venda a distància (sense la presència física simultània de les parts), el consumidor disposa segons l'article L 121-21 del codi de consum francès un període de catorze (14) dies lliures per exercir el seu dret de desistiment sense haver de justificar raons ni pagar penalitzacions, excepte per despeses d'enviament i devolució.

El termini anterior és curt des de la recepció de la mercaderia o l'acceptació de l'oferta de serveis.

Quan el període de catorze dies expira en un dissabte, diumenge o festiu o festiu, s'amplia fins al dia hàbil següent. Per exercir el seu dret de desistiment el client haurà de posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client per correu electrònic. Els termes i condicions de devolució dels productes es comunicaran al client després d'aquest contacte.

www.leaforlife.com Servei d'Atenció al Client

De dilluns a divendres
Horari: de 9.m:00 a 12.m i de 14.m a 17.m.
Tel: 06 85 06 03 86 (cost d'una trucada nacional, número accessible amb número de comanda)
Correu electrònic: contact@leaforlife.com
Adreça: 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, França.

5. PREU DELS ARTICLES

Els articles es facturaran en funció de les tarifes vigents en el moment del registre de la comanda. Romanen propietat de LEAF FOR LIFE fins que el preu es cobra íntegrament per LEAF FOR LIFE. Aquest preu s'ha de pagar íntegrament i en una sola quota.

LEAF FOR LIFE es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment i sense previ avís. Tots els preus es detallen en euros i no inclouen les despeses d'enviament que s'afegiran a la comanda total i s'especificaran al client quan finalment es validi la comanda.

Per als lliuraments a la Unió Europea, els preus s'estudien sobre la base de l'impost sobre el valor afegit francès (IVA), aplicable el dia de la comanda. Si el tipus d'IVA canviés, aquests canvis es transmetrien al preu dels articles. No obstant això, aquests preus no es van poder canviar un cop validada la comanda.

Actualment, la taxa bàsica d'A.V.A. és del 20%.

6. FORMA DE PAGAMENT

L'import que deu el client és l'import indicat en LEAF FOR LIFE. La comanda es té en compte al pagament que s'estipula irrevocable, en efectiu, net i sense descompte. Qualsevol retard, incidència o impagament comporta, com a penalització, un interès tardà igual a una hora i mitja el tipus d'interès estatutari previst en la Llei 2001-420, de 15/05/2001, de l'article 53 II publicat en el Boe del 16/05/2001.

L'empresa LEAF FOR LIFE es reserva el dret de suspendre tota la gestió i lliurament de la comanda en cas de disputa existent amb el client, l'impagament total o parcial d'una comanda, la denegació de l'autorització per pagar amb targeta de crèdit per part d'organismes acreditats oficialment, si hi ha dubtes sobre els mitjans de pagament utilitzats o per causes diferents de LEAF FOR LIFE es reservarà el dret d'explicar al seu client. En aquest sentit, no s'incorrerà en cap responsabilitat d' LEAF FOR LIFE .

En aquest cas, es notificarà al client per correu electrònic i se li demanarà que pagui per transferència bancària.

Per garantir la seguretat del pagament, el lloc www.leaforlife.com utilitza el servei de pagament segur de PayPal; El pagament es realitzarà per Internet a través de la pàgina web www.leaforlife.com per Carte Bancaire (Targeta Visa Blava, Eurocard/Mastercard) o a través del compte PayPal del client.

Quan la comanda es valida, la sol·licitud de pagament s'encamina en temps real al gestor segur de telepagament. El gestor de telepagament emet un certificat electrònic.

7a RECEPCIÓ

El client reconeix que era conscient de les principals característiques de l'immoble ordenat. Tots els articles proposats per www.leaforlife.com estan sotmesos a la garantia jurídica prevista pels articles 1641 i següents del Codi Civil. Per als articles sol·licitats, l'usuari té la garantia de devolució dels articles lliurats defectuosos d'acord amb els articles L 211-4 i els següents del Codi de Consum.

Qualsevol reclamació per defectes aparents o incompliment del producte lliurat, en relació amb la comanda, s'ha d'estipular per carta recomanada amb avís de recepció dins dels 3 dies següents al lliurament. Transcorregut aquest termini i incomplint aquesta formalitat, els articles es consideraran compatibles i lliures de qualsevol defecte aparent i cap reclamació podrà ser vàlidament acceptada per LEAF FOR LIFE. El producte no es pot recuperar ni bescanviar sense l'acord exprés de l'empresa LEAF FOR LIFE. La devolució només es podrà aplicar a productes que no s'hagin portat mai i que no hagin estat alterats. S'hauran de retornar en el seu embalatge original. L'intercanvi d'articles del www.leaforlife.com lloc només es pot realitzar subjecte a la disponibilitat produïda en estoc.

Per a qualsevol altra sol·licitud d'intercanvi desitjada pel client (canvi de mida, model.), el client haurà d'esmentar en la seva sol·licitud prèvia a LEAF FOR LIFE, l'article desitjat a canvi. En aquest cas, el cost dels ports i els riscos de transport és responsabilitat del client. L'empresa LEAF FOR LIFE es compromet a seguir la sol·licitud de canvi del client, per confirmar al client la disponibilitat del producte i l'import de les despeses d'enviament per a l'enviament del nou producte. Si les noves despeses de comanda i enviament són superiors a la comanda original, el client haurà de fer una transferència bancària en sol·licitar el canvi de pagament de la resta. L'article nou s'enviarà després de cobrar el pagament del client. Per contra, si l'import del canvi, inclòs el franqueig, és inferior a l'import inicial, el client rebrà una devolució de la diferència per transferència bancària.

Llevat que s'acordi el contrari, les úniques despeses de transport a costa de LEAF FOR LIFE són el cost de reenviament de productes retornats a costa del client per canvi després d'un defecte real trobat per l'empresa LEAF FOR LIFE, sempre que el client lliurat es trobi a la França metropolitana. No es poden bescanviar productes fins que torni a les instal·lacions de l'empresa LEAF FOR LIFE.

LEAF FOR LIFE no es fa responsable del mal ús i/o ús intensiu dels articles que el client pugui fer dels mateixs.

8. FOTOS I DESCRIPCIONS DE PRODUCTES

Fotografies i textos que il·lustren els productes leaf for life oferts a la venda a la www.leaforlife.com pàgina web es presenten amb la màxima claredat possible. No obstant això, leaf for life productes estan elaborats artesanalment amb la màxima cura, poden presentar algunes irregularitats, colors o fabricació, que no constitueixen defectes reals. Sense perjudici de les disposicions relatives a la garantia legal de compliment, el caràcter artesanal i l'elecció de determinats materials reciclats utilitzats per exemple en la fabricació de determinats components LEAF FOR LIFE poden generar irregularitats en la intensitat de la coloració o en la fabricació dels models. Atès que aquestes irregularitats no poden ser significatives ni condicionar la validesa de la comanda, no poden constituir de cap manera un incompliment del compliment del producte adquirit. A més, si apareixen errors, omissions o discrepàncies entre la descripció i la foto del producte, LEAF FOR LIFE no serà responsable.

LEAF FOR LIFE es reserva el dret en qualsevol moment d'afegir o eliminar la totalitat o part dels productes presentats a la venda en el lloc, per modificar la seva presentació, sense cap tràmit particular després dels usuaris d'Internet.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els elements del www.leaforlife.comlloc, ja siguin text, visual o àudio, inclosa la tecnologia subjacent, estan protegits per drets d'autor, marques o patents, així com per propietat intel·lectual i per al món. Són propietat exclusiva de l'empresa LEAF FOR LIFE i queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial del lloc sense acord previ.

Un usuari que tingui un lloc web en capacitat personal o professional i que desitgi col·locar, per a ús personal o professional, al seu lloc web un senzill enllaç referit directament a la pàgina principal del lloc web de www.leaforlife.com,haurà de sol·licitar permís per escrit a l'empresa LEAF FOR LIFE. En aquest cas, no serà un acord d'afiliació implícit. En tot cas, qualsevol enllaç, fins i tot autoritzat tàcitament, haurà de ser retirat a petició de l'empresa LEAF FOR LIFE.

10. SIGNATURA I PROVA

En tots els casos, la provisió telemàtica del número de targeta de crèdit i la validació final de la comanda seran justificants de tota la comanda d'acord amb el que estableix la llei de 13 de març de 2000 i valdrà la pena les quantitats incorregudes per l'embargament dels articles de l'ordre de compra. Aquesta validació val la pena signar i acceptar expressament totes les operacions realitzades en el lloc. No obstant això, en cas d'ús fraudulent de la seva targeta bancària, el client està convidat, tan bon punt es trobi aquest ús, a posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client de LEAF FOR LIFE enviant una carta recomanada a la següent adreça: LEAF FOR LIFE, 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, França.

Els registres informatitzats, emmagatzemats en els sistemes informàtics de l'empresa LEAF FOR LIFE i els seus socis en condicions raonables de seguretat, es consideraran com a prova de comunicacions, comandes i pagaments realitzats entre les parts. En tot cas, mereix la validació de la comanda en el lloc i l'acceptació expressa de totes les operacions realitzades en el lloc.

11. TARIFES

Qualsevol comanda realitzada al lloc i lliurada fora de França pot estar subjecta a possibles impostos i aranzels duaners que s'imposin quan la tramesa arribi al seu destí. Aquests drets duaners i els impostos relacionats amb el lliurament d'un article són responsabilitat del client i són responsabilitat seva.LEAF FOR LIFE no està obligat a verificar i informar els seus clients dels aranzels i impostos aplicables. Per esbrinar-ho, és fins al membre qui ha de consultar amb les autoritats pertinents del seu país.

12. LLEI APLICABLE

L'idioma d'aquests termes i condicions de venda és el francès. Aquest contracte està subjecte a la legislació francesa. I en cas de disputa amb un client, els tribunals francesos seran els únics competents.

Per a més informació sobre les seves comandes, lliurament o eStore www.leaforlife.com pot posar-se en contacte amb nosaltres a: contact@leaforlife.com

Copyright 2021 - Leaf For Life TM