Γενικοί Όροι Πώλησης

Προοίμιο: Οι ακόλουθες διατάξεις καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα προϊόντα της εταιρείας LEAF FOR LIFE στην ιστοσελίδα της σε www.leaforlife.com.
Ο εμπορικός ιστότοπος www.leaforlife.com δημοσιεύεται και λειτουργεί από την εταιρεία LEAF FOR LIFE, SAS με κεφάλαιο 1000 ευρώ εγγεγραμμένο στο μητρώο εμπορικών συναλλαγών και εταιρειών της Auch με αριθμό SIRET 81941427700015, με έδρα την οδό Rue du Saves 11, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Γαλλία.

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

OBJET: Το παρόν έγγραφο (Γενικοί Όροι Πώλησης) καθορίζει τις προϋποθέσεις για τις πωλήσεις μεταξύ των ατόμων που πραγματοποιούν μια αγορά μέσω της ιστοσελίδας LEAF FOR LIFE https://www.leaforlife.com, που αναφέρεται ως "ο πελάτης" και η εταιρεία LEAF FOR LIFE.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης ισχύουν εφόσον εμφανίζονται στον ιστότοπο https://www.leaforlife.com. LEAF FOR LIFE διατηρεί τη δυνατότητα να τα αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Στη συνέχεια, οι νέοι Όροι Πώλησης θα ισχύουν για παραγγελίες που θα τοποθετηθούν μετά από αυτήν την αλλαγή.
Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Πώλησης βασίζονται σε όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο www.leaforlife.com και υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων γραπτών ή άγραφων όρων που γίνονται από τον πελάτη.

Οποιαδήποτε παραγγελία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή αυτών των όρων πώλησης υπό τους ειδικούς όρους που έγραψε ο πωλητής κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Η αποδοχή και επιβεβαίωση της παραγγελίας καθορίζεται από τον πελάτη που εισάγει τα δεδομένα σε διαδοχικές σελίδες οθόνης. τα δεδομένα αυτά εμφανίζονται σε συνοπτική οθόνη με ρητή αναφορά στη σταθερή δέσμευση του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές μπορούν να διαφυλάξουν ή να δημοσιεύσουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς τόσο η διασφάλιση όσο και η δημοσίευση του παρόντος εγγράφου αποτελούν αποκλειστική ευθύνη, καθώς οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης ενδέχεται να αλλάξουν.

Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει την πλήρη νομική ικανότητα να δεσμευτεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Αποδεχόμενος τους Γενικούς Όρους Πώλησης και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επικύρωση", ο πελάτης επιβεβαιώνει οριστικά την παραγγελία του.

2. Διαταγές

Οι πελάτες μπορούν να κάνουν μια παραγγελία στην ιστοσελίδα www.leaforlife.com ακολουθώντας την ακόλουθη διαδικασία παραγγελίας:

- Επιλέξτε αντικείμενα και προσθέστε στο καλάθι.

- Η ταυτοποίηση στον ιστότοπο www.leaforlife.com εάν ο πελάτης δεν έχει ήδη αναγνωριστεί.

- Επικύρωση του περιεχομένου του καλαθιού.

- Λεπτομέρειες για τα έξοδα αποστολής και αποδοχής των CGV.

- Επιβεβαίωση πληρωμής και παραγγελίας.

Ο πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας.
Ο πελάτης θα είναι σε θέση να δει τα στοιχεία της παραγγελίας του, τη συνολική τιμή του και να διορθώσει τυχόν λάθη σε αυτά τα στάδια, πριν το επιβεβαιώσει για να εκφράσει την αποδοχή του.

3. ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕς ΠΑΡΆΔΟΣΗς

LEAF FOR LIFE αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις παραγγελίες που λαμβάνονται επί τόπου www.leaforlife.com μόνο εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων προϊόντων. Ελλείψει διαθεσιμότητας ενός ή περισσότερων προϊόντων που παραγγέλθηκαν, LEAF FOR LIFE αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατό. Η παραγγελία του Πελάτη για ένα μη διαθέσιμο προϊόν θα αντικατασταθεί αυτόματα, ανάλογα με την επιλογή του, είτε από ένα νέο προϊόν εγκεκριμένο από τον πελάτη είτε ακυρωμένο και επιστρεφόμενο.

Τα προϊόντα αποστέλλονται μαζί με το τιμολόγιο κουπονιού, στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο πελάτης κατά τη στιγμή της παραγγελίας του.

Οι μέσοι χρόνοι παράδοσης παρέχονται πριν από την επικύρωση της παραγγελίας ως ένδειξη και αντιστοιχούν στους χρόνους επεξεργασίας και παράδοσης των προϊόντων. Η καθυστέρηση αυτή δεν θίγει τις μέγιστες διατάξεις για το χρόνο που περιγράφονται κατωτέρω. Οι καθυστερήσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν απρόβλεπτη καθυστέρηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή του μεταφορέα, ανωτέρα βία ή διακοπή αποθεμάτων που θα καθυστερούσε την παράδοση ανεξάρτητα από τη βούληση και την επιμέλεια της εταιρείας LEAF FOR LIFE. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης για ένα προϊόν είναι ένας μήνας από τη στιγμή που το προϊόν αποστέλλεται από τις αποθήκες μας από τρίτο μεταφορέα. Η εταιρεία LEAF FOR LIFE διατηρεί την επιλογή του τρόπου μεταφοράς των εμπορευμάτων. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταφορά βαρύνουν τον πελάτη, ο οποίος πρέπει να διαμαρτυρηθεί αιτιολογημένα για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή τον μεταφορέα, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παράδοση.

Τα προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία της εταιρείας LEAF FOR LIFE μέχρι την πλήρη εξόφληση των αντικειμένων.

Η γεωγραφική περιοχή παράδοσης αντιστοιχεί στην περιοχή κάλυψης της προσφοράς και το ποσό της παράδοσης εξαρτάται από την τοποθεσία της προσφοράς. Η παράδοση θεωρείται ότι γίνεται μόλις το προϊόν παραδοθεί στον μεταφορέα. LEAF FOR LIFE δεν ευθύνεται για τους όρους μεταφοράς του προϊόντος.

4. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΆΚΛΗΣΗς

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως πώλησης (χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών), ο καταναλωτής διαθέτει, σύμφωνα με το άρθρο L 121-21 του γαλλικού κώδικα κατανάλωσης, προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ελεύθερων ημερών για να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει τους λόγους ή να καταβάλει κυρώσεις, εκτός από τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Η παραπάνω περίοδος απέχει από την παραλαβή αγαθών ή την αποδοχή της προσφοράς για υπηρεσίες.

Όταν η προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών λήξει σάββατο, Κυριακή ή αργία ή αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής των προϊόντων θα κοινοποιούνται στον πελάτη μετά από αυτή την επαφή.

www.leaforlife.com εξυπηρέτηση πελατών

Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 9 π.m έως 12 μ.m. και 2 μ.m έως 5:30 μ.m.
Τηλ: 06 85 06 03 86 (κόστος εθνικής κλήσης, προσβάσιμος αριθμός με αριθμό παραγγελίας)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:: contact@leaforlife.com
Διεύθυνση: 11 rue du Saves, ΖΑ Λα Πουτς, 32220 Λόμπεζ, Γαλλία.

5. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΏΝ

Τα είδη θα χρεώνονται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή της καταχώρησης της παραγγελίας. Παραμένουν ιδιοκτησία της LEAF FOR LIFE μέχρι να εισπραχθεί πλήρως η τιμή ανά LEAF FOR LIFE. Αυτή η τιμή καταβάλλεται πλήρως και σε μία δόση.

LEAF FOR LIFE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι τιμές αναγράφονται σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής που θα προστεθούν στη συνολική παραγγελία και θα καθοριστούν στον πελάτη όταν τελικά επικυρωθεί η παραγγελία.

Για τις παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τιμές μελετώνται με βάση τον γαλλικό φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος εφαρμόζεται την ημέρα της παραγγελίας. Εάν αλλάξει ο συντελεστής ΦΠΑ, οι αλλαγές αυτές θα μετακυλιστούν στην τιμή των ειδών. Ωστόσο, αυτές οι τιμές δεν μπόρεσαν να αλλάξουν μετά την επικύρωση της παραγγελίας.

Το βασικό ποσοστό της A.V.A. είναι σήμερα 20%.

6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσό που οφείλει ο πελάτης είναι το ποσό που αναφέρεται όταν LEAF FOR LIFE. Η παραγγελία λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή που ορίζεται αμετάκλητη, μετρητά, καθαρή και χωρίς έκπτωση. Κάθε καθυστέρηση, συμβάν ή αθέτηση υποχρέωσης έχει ως αποτέλεσμα, ως ποινή, καθυστερημένους τόκους ίσους με μιάμιση φορά το νόμιμο επιτόκιο βάσει του νόμου 2001-420 της 15/05/2001 άρθρο 53 II που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 16ης/05/2001.

Η εταιρεία LEAF FOR LIFE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κάθε διαχείριση και παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση υφιστάμενης διαφοράς με τον πελάτη, ολική ή μερική μη πληρωμή μιας παραγγελίας, άρνηση πληρωμής με πιστωτική κάρτα από επίσημα διαπιστευμένους οργανισμούς, εάν υπάρχει αμφιβολία για τα χρησιμοποιούμενα μέσα πληρωμής ή για λόγους άλλους από LEAF FOR LIFE θα διατηρήσει το δικαίωμα να εξηγήσει στον πελάτη της. Στη συνέχεια, η ευθύνη των LEAF FOR LIFE δεν θα βαρύνει εν προκειμένω.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα κληθεί να πληρώσει με τραπεζικό έμβασμα.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληρωμών, ο ιστότοπος www.leaforlife.com χρησιμοποιεί την ασφαλή υπηρεσία πληρωμών της PayPal. Η πληρωμή θα γίνει στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.leaforlife.com από την Carte Bancaire (Μπλε Κάρτα Visa, Eurocard/Mastercard) ή μέσω του λογαριασμού PayPal του πελάτη.

Όταν επικυρωθεί η παραγγελία, το αίτημα πληρωμής δρομολογείται σε πραγματικό χρόνο στον ασφαλή διαχειριστή τηλεπληρωμής. Ο διαχειριστής τηλεπληρωμής εκδίδει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό.

7Η ΡΕΣΕΨΙΟΝ

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι γνώριζε τα κύρια χαρακτηριστικά του παραγγελθέντος ακινήτου. Όλα τα άρθρα που προτείνονται από www.leaforlife.com υπόκεινται στη νομική εγγύηση που παρέχεται από τα άρθρα 1641 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Για τα παραγγελθέντα αντικείμενα, ο χρήστης έχει την εγγύηση να επιστρέψει ελαττωματικά παραδοθέντα αντικείμενα σύμφωνα με τα άρθρα L 211-4 και τα ακόλουθα του Κώδικα Καταναλωτή.

Οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικά με εμφανή ελαττώματα ή μη συμμόρφωση με το παραδοτέο προϊόν, σε σχέση με την παραγγελία, πρέπει να καθορίζονται με επιστολή που συνιστάται με ειδοποίηση παραλαβής εντός 3 ημερών από την παράδοση. Μετά από αυτή την περίοδο και μη συμμόρφωση με αυτή τη διατύπωση, τα αντικείμενα θα θεωρούνται συμμορφούμενα και απαλλαγμένα από τυχόν εμφανή ελαττώματα και καμία αξίωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή έγκυρα από LEAF FOR LIFE. Το προϊόν δεν μπορεί να επιστραφεί ή να ανταλλαχθεί χωρίς τη ρητή συμφωνία της εταιρείας LEAF FOR LIFE. Η επιστροφή μπορεί να ισχύει μόνο για προϊόντα που δεν έχουν φορεθεί ποτέ και δεν έχουν τροποποιηθεί. Θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία. Η ανταλλαγή ειδών από την www.leaforlife.com τοποθεσία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που παράγεται σε απόθεμα.

Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα ανταλλαγής επιθυμεί ο πελάτης (αλλαγή μεγέθους, μοντέλο), ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει στο προηγούμενο αίτημά του για LEAF FOR LIFE, το επιθυμητό είδος σε αντάλλαγμα. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος των λιμένων και των κινδύνων μεταφοράς είναι ευθύνη του πελάτη. Η εταιρεία LEAF FOR LIFE αναλαμβάνει κατόπιν αιτήματος του πελάτη για ανταλλαγή, να επιβεβαιώσει στον πελάτη τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και το ποσό των εξόδων αποστολής για την αποστολή του νέου προϊόντος. Εάν τα νέα έξοδα παραγγελίας και αποστολής είναι περισσότερα από την αρχική παραγγελία, ο πελάτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τραπεζικό έμβασμα όταν ζητά την ανταλλαγή για την πληρωμή του υπολοίπου. Στη συνέχεια, το νέο προϊόν θα αποσταλεί μετά την είσπραξη της πληρωμής του πελάτη. Αντίθετα, εάν το ποσό της ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών ατελειών, είναι μικρότερο από το αρχικό ποσό, ο πελάτης θα λάβει επιστροφή της διαφοράς μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα μόνα έξοδα μεταφοράς εις βάρος των LEAF FOR LIFE είναι το κόστος της επαν αποστολής των προϊόντων που επιστρέφονται στα έξοδα του πελάτη για ανταλλαγή μετά από πραγματικό ελάττωμα που διαπίστωσε η εταιρεία LEAF FOR LIFE, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραδιδόμενος πελάτης βρίσκεται στη μητροπολιτική Γαλλία. Δεν μπορούν να ανταλλαγούν προϊόντα μέχρι να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας LEAF FOR LIFE.

LEAF FOR LIFE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την κακή ή/και εντατική χρήση των αντικειμένων που μπορεί να κάνει ο πελάτης για αυτά.

8. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Φωτογραφίες και κείμενα που απεικονίζουν τα προϊόντα leaf for life προσφέρονται προς πώληση στην ιστοσελίδα www.leaforlife.com παρουσιάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Ωστόσο, leaf for life προϊόντα κατασκευάζονται με τη μέγιστη προσοχή, μπορεί να παρουσιάσουν ορισμένες ανωμαλίες, χρώματα ή κατασκευή, οι οποίες δεν αποτελούν πραγματικά ελαττώματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη νομική εγγύηση της συμμόρφωσης, ο βιοτεχνικός χαρακτήρας και η επιλογή ορισμένων ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στην κατασκευή ορισμένων κατασκευαστικών στοιχείων LEAF FOR LIFE μπορεί να προκαλέσει παρατυπίες στην ένταση του χρωματισμού ή στην κατασκευή των μοντέλων. Δεδομένου ότι οι παρατυπίες αυτές δεν μπορούν να είναι σημαντικές ή να προϋποθήσουν την εγκυρότητα της παραγγελίας, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνιστούν παραβίαση της συμμόρφωσης του αγορασθέντος προϊόντος. Επιπλέον, εάν εμφανιστούν σφάλματα, παραλείψεις ή αποκλίσεις μεταξύ της περιγραφής και της φωτογραφίας του προϊόντος, LEAF FOR LIFE δεν θα είναι υπεύθυνοι.

LEAF FOR LIFE διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προσθέσει ή να αφαιρέσει το σύνολο ή μέρος των προϊόντων που παρουσιάζονται προς πώληση στον ιστότοπο, να τροποποιήσει την παρουσίασή του, χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις μετά τους χρήστες του Διαδικτύου.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα στοιχεία του www.leaforlife.comιστότοπου, είτε πρόκειται για κείμενο, οπτικό ή ήχο, συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης τεχνολογίας, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και από πνευματική ιδιοκτησία και για τον κόσμο. Αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας LEAF FOR LIFE και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δόλια χρήση, ολική ή μερική αναπαραγωγή του χώρου χωρίς προηγούμενη συμφωνία.

Ο χρήστης που διαθέτει ιστότοπο με προσωπική ή επαγγελματική ιδιότητα και ο οποίος επιθυμεί να τοποθετήσει, για προσωπική ή επαγγελματική χρήση, στην ιστοσελίδα του έναν απλό σύνδεσμο που αναφέρεται απευθείας στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας www.leaforlife.com,πρέπει να ζητήσει γραπτή άδεια από την εταιρεία LEAF FOR LIFE. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είναι μια σιωπηρή συμφωνία σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύνδεσμος, ακόμη και σιωπηρά εξουσιοδοτημένος, θα πρέπει να αφαιρεθεί κατόπιν αιτήματος της εταιρείας LEAF FOR LIFE.

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ

Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρονική παροχή του αριθμού της πιστωτικής κάρτας και η τελική επικύρωση της παραγγελίας θα είναι απόδειξη ολόκληρης της παραγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 13ης Μαρτίου 2000 και θα αξίζει τα ποσά που προκύπτουν από την κατάσχεση των αντικειμένων στην εντολή αγοράς. Αυτή η επικύρωση αξίζει να υπογραφεί και να γίνει ρητή αποδοχή όλων των λειτουργιών που εκτελούνται στον ιστότοπο. Ωστόσο, σε περίπτωση δόλιας χρήσης της τραπεζικής του κάρτας, ο πελάτης καλείται, μόλις βρεθεί αυτή η χρήση, να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών της LEAF FOR LIFE στέλνοντας επιστολή που συνιστάται στην ακόλουθη διεύθυνση: LEAF FOR LIFE, 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, Γαλλία.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία, που αποθηκεύονται στα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας LEAF FOR LIFE και των εταίρων της υπό εύλογες συνθήκες ασφαλείας, θα θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας, παραγγελιών και πληρωμών μεταξύ των μερών. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να υπογραφεί η επικύρωση της παραγγελίας στον ιστότοπο και να γίνει ρητή αποδοχή όλων των εργασιών που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο.

11. ΔΑΣΜΟΙ

Κάθε παραγγελία που υποβάλλεται στο εργοτάξιο και παραδίδεται εκτός Γαλλίας μπορεί να υπόκειται σε πιθανούς φόρους και τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται όταν το αγροτεμάχιο φτάσει στον προορισμό του. Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί και τυχόν φόροι που σχετίζονται με την παράδοση ενός αντικειμένου είναι ευθύνη του πελάτη και είναι δική του ευθύνη.LEAF FOR LIFE δεν υποχρεούται να επαληθεύει και να ενημερώνει τους πελάτες της για τους ισχύοντες τελωνειακούς δασμούς και φόρους. Για να το ανακαλύψει, εναπόκειται στο μέλος να επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές της χώρας του.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ

Η γλώσσα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πώλησης είναι η γαλλική. Η σύμβαση αυτή υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Και σε περίπτωση διαφωνίας με πελάτη, τα γαλλικά δικαστήρια θα είναι τα μόνα αρμόδια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες, την παράδοση ή το eStore www.leaforlife.com μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: contact@leaforlife.com

Πνευματικά δικαιώματα 2021 - Leaf For Life TM