En vaixell...

En vaixell...

Amb la brida del CRAB o doble CRAB, estàs protegit a la teva embarcació en tot moment.

Tots els comentaris