Condicions generals de venda

Preàmbul: Les disposicions següents estableixen les condicions generals de venda dels productes oferts per l'empresa LEAF FOR LIFE en el seu lloc web a l'adreça següent: www.leaforlife.com.
El lloc comerciant www.leaforlife.com està editat i operat per l’empresa LEAF FOR LIFE, SAS amb un capital de 1000 euros inscrit al Registre de Comerç i Empreses d’Auch amb el número SIRET 81941427700015, amb seu social a l’11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, França.

1. APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

FINALITAT: aquest document (Condicions generals de venda) defineix les condicions aplicables a les vendes realitzades entre, per una banda, les persones que realitzen una compra a través del LEAF FOR LIFE https://www.leaforlife.com, en endavant, denominada "El client" i d'altra banda l'empresa LEAF FOR LIFE.

Aquestes Condicions Generals de venda són aplicables sempre que apareguin al lloc https://www.leaforlife.com. LEAF FOR LIFE reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment. Les noves Condicions generals de venda seran aplicables a les comandes realitzades després d'aquesta modificació.
En aplicació de les normes que regulen els contractes electrònics, les Condicions Generals de venda que es mostren a continuació s’apliquen a totes les comandes realitzades al lloc www.leaforlife.com i prevalen sobre les altres estipulacions escrites o no realitzades pel client.

Qualsevol comanda implica l’acceptació plena d’aquestes condicions de venda, subjectes a qualsevol condició especial escrita pel venedor en el moment de la comanda.

L’acceptació i la confirmació de la comanda s’estableixen mitjançant l’entrada de dades del client a les pàgines successives de la pantalla; aquestes dades apareixen en una pantalla de resum amb una menció explícita del compromís ferm del consumidor.

El consumidor pot guardar o editar aquestes condicions generals, i s’especifica que tant l’estalvi com l’edició d’aquest document són responsabilitat exclusiva d’aquestes Condicions Generals de venda poden estar subjectes a modificacions.

El client declara tenir plena capacitat jurídica que li permet comprometre’s en aquestes condicions generals.
En acceptar les Condicions Generals de venda i fer clic a "Validar", el client confirma definitivament la seva comanda.

2. COMANDES

El client pot fer una comanda al lloc web www.leaforlife.com seguint el següent procés de comanda:

- Selecció d'articles i addició a la cistella.

- Identificació al lloc www.leaforlife.com si el client no està ja identificat.

- Validació del contingut de la cistella.

- Detalls dels costos d’enviament i acceptació del GTC.

- Pagament i confirmació de la comanda.

El client rebrà un correu electrònic de confirmació de la comanda.
El client podrà veure durant aquestes diferents etapes els detalls de la seva comanda, el seu preu total i corregir qualsevol error abans de confirmar-ho per expressar la seva acceptació.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT

LEAF FOR LIFE compromet a honorar les comandes rebudes al lloc www.leaforlife.com només dins dels límits de les existències de productes disponibles. En absència de la disponibilitat d’un o més producte (s) encarregat, LEAF FOR LIFE compromet a informar el client per correu electrònic tan aviat com sigui possible. La comanda del client per a un producte no disponible es substituirà automàticament, a la seva opció, per un nou producte aprovat pel client o anul·lat i reemborsat.

Els productes s’envien amb la factura justificativa, a l’adreça de lliurament indicada pel client a l’hora de fer la comanda.

Els terminis de lliurament mitjans es proporcionen abans de la validació de la informació i corresponen als terminis de processament i lliurament dels productes. Aquest retard no perjudica les disposicions de retard màxim indicades a continuació. Aquests terminis no tenen en compte cap imprevist, retard dels serveis postals o del transportista, cas de força major o escassetat d’estoc que retardés el lliurament independentment de la voluntat i la diligència de l’empresa LEAF FOR LIFE. El termini màxim de lliurament d’un producte és d’un mes a partir del moment en què el transport és enviat als nostres magatzems per part d’un tercer transportista. LEAF FOR LIFE reserva el dret d’escollir el mètode de transport de les mercaderies. Els riscos relacionats amb el transport són a càrrec del client, que ha de formular una protesta raonada amb els serveis postals o amb el transportista, en el termini de tres dies hàbils des del lliurament.

Els productes segueixen sent propietat de LEAF FOR LIFE fins al pagament complet dels articles.

L’àrea de lliurament geogràfica correspon a l’àrea de cobertura de l’oferta i l’import de l’entrega depèn de la ubicació de l’oferta. Es considera que el lliurament s'ha realitzat amb el lliurament del producte al transportista. LEAF FOR LIFE no es fa responsable de les condicions de transport del producte.

4. DRET DE RETIRACIÓ

En el marc de la venda a distància (sense la presència física simultània de les parts), el consumidor té, segons l’article L 121-21 del Codi del consumidor francès, un termini de catorze (14) dies clars per exercir el seu dret. de retirada sense haver de justificar motius ni pagar sancions, a excepció dels costos d’enviament i devolució.

El termini anterior transcorre des de la recepció de la mercaderia o l'acceptació de l'oferta per a la prestació de serveis.

Quan el període de catorze dies caduca un dissabte, un diumenge o un dia públic o inhàbil, s’amplia fins al dia laborable següent. Per exercir el seu dret de desistiment, primer haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client per correu electrònic. Els termes i condicions per retornar els productes seran enviats al client després d’aquest contacte.

Atenció al client www.leaforlife.com

De dilluns a divendres
Horari: de 9 a 12 h i de 14 a 17.30 h.
Tel. : 06 85 06 03 86 (cost d’una trucada nacional, número accessible amb un número de comanda)
Un correu electrònic. : contact@leaforlife.com
Adreça: 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, França.

5. PREU DELS Articles

Els articles es facturaran en funció dels preus vigents en el moment de la inscripció de la comanda. Continuen sent propietat de LEAF FOR LIFE fins a la recollida completa del preu per LEAF FOR LIFE. Aquest preu es paga íntegrament i en un pagament únic.

LEAF FOR LIFE reserva el dret a canviar els preus en qualsevol moment sense previ avís. Tots els preus s’indiquen en euros i no inclouen les despeses d’enviament que s’afegiran al total de la comanda i s’especificaran al client durant la validació final d’aquesta.

Pel que fa a les entregues a la Unió Europea, els preus s’estudien sobre la base de l’impost sobre el valor afegit francès (IVA), aplicable el dia de la comanda. Si es canviés el tipus d’IVA, aquests canvis es reflectirien en el preu dels articles. Tot i això, aquests preus no es van poder modificar un cop confirmada la comanda.

Actualment, la taxa bàsica d’IVA és del 20%.

6. CONDICIONS DE PAGAMENT

La quantitat que deu el client és la quantitat indicada durant la confirmació de la comanda de LEAF FOR LIFE. La comanda es té en compte en el moment del pagament, que és estipulat irrevocable, en efectiu, net i sense descompte. Qualsevol retard, incident o falta de pagament comporta, com a penalització, un interès de demora igual a una vegada i mitja la taxa d’interès legal en aplicació de la Llei núm. 2001-420 de 15/05/2001 Article 53 II publicat al Diari Oficial del 16/05/2001.

LEAF FOR LIFE reserva el dret de suspendre qualsevol gestió de comandes i qualsevol lliurament en cas de disputa amb el client, impagament total o parcial d’una comanda, denegació de l’autorització de pagament amb targeta de crèdit. per part d’organismes acreditats oficialment, en cas de dubte sobre la forma de pagament utilitzada o bé per altres motius que no sigui LEAF FOR LIFE es reservarà el dret d’explicar al seu client. LEAF FOR LIFE no es fa responsable en aquest sentit.

En aquest cas, es notificarà al client per correu electrònic i se li sol·licitarà el pagament mitjançant transferència bancària.

Per tal de garantir la seguretat del pagament, el lloc www.leaforlife.com utilitza el servei de pagament segur de Paypal; El pagament es farà a Internet a www.leaforlife.com mitjançant targeta de crèdit (Carte Bleue Visa, Eurocard / Mastercard) o a través del compte Paypal del client.

Quan la comanda es valida, la sol·licitud de pagament s'encarrega en temps real al gestor de pagaments remots segurs. El gestor de pagaments electrònics emet un certificat electrònic.

7. RECEPCIÓ

El client reconeix haver llegit les principals característiques de la mercaderia que li va encarregar. Tots els articles oferts per www.leaforlife.com estan subjectes a la garantia legal prevista als articles 1641 i següents del Codi civil. L’usuari beneficia els articles sol·licitats amb una garantia que li permet retornar els articles lliurats defectuosos d’acord amb els articles L 211-4 i següents del Codi de consum.

Qualsevol queixa per defectes aparents o per la no conformitat del producte lliurat, en relació amb la comanda, ha de ser estipulada per carta certificada amb acceptació de recepció en el termini de 3 dies des del lliurament. Transcorregut aquest període i incomplint aquesta formalitat, els articles es consideraran conformes i lliures de qualsevol defecte aparent i cap sol·licitud podrà ser vàlidament acceptada per LEAF FOR LIFE. El producte no es pot retornar ni intercanviar sense l’acord exprés de l’empresa LEAF FOR LIFE. La devolució només pot tractar de productes que mai s’han desgastat i no han sofert cap alteració. S'han de retornar en el seu embalatge original. L’intercanvi d’articles del lloc www.leaforlife.com només es pot dur a terme amb la disponibilitat de productes en estoc.

Per a qualsevol altra sol·licitud d’intercanvi desitjada pel client (canvi de mida, model.), El client ha de mencionar en la seva sol·licitud prèvia a LEAF FOR LIFE, l’article desitjat a canvi. En aquest cas, les despeses d’enviament i els riscos de transport són a càrrec del client. L’ LEAF FOR LIFE compromet a realitzar la sol·licitud d’intercanvi del client per confirmar al client la disponibilitat del producte i l’import de les despeses d’enviament per enviar el nou producte. Si la nova comanda i els costos d’enviament inherents al seu enviament són superiors a la comanda inicial, el client ha de realitzar una transferència bancària quan sol·liciti un canvi de pagament del saldo. El nou article serà enviat després del rebut del pagament del client. Per contra, si l’import de l’intercanvi, els costos d’enviament inclosos són inferiors a l’import inicial, el client rebrà un reemborsament de la diferència mitjançant transferència bancària.

Tret que s’acordi d’altra manera per endavant, els únics costos de transport a càrrec de LEAF FOR LIFE són els costos de reenviament de productes que es retornen a càrrec del client per a un canvi després d’un defecte real assenyalat per l’empresa LEAF FOR LIFE, sempre que el client lliurat es troba a França continental. No es pot bescanviar cap producte abans del seu retorn a les instal·lacions de l’empresa LEAF FOR LIFE.

LEAF FOR LIFE no es responsabilitza de l’ús indegut i / o l’ús intensiu d’elements que el client en pugui fer.

8. FOTOS I DESCRIPCIÓ DE PRODUCTE

Les fotografies i els textos que il·lustren el LEAF de productes de vida que es posen a la venda al lloc www.leaforlife.com es presenten amb la màxima claredat possible. Tanmateix, els productes LEAF per a la vida, que s’elaboren en part a mà amb la màxima cura, poden presentar irregularitats, colors o fabricació, que no constitueixen defectes reals. Sense perjudici de les disposicions relatives a la garantia legal de la conformitat, la naturalesa artesanal i l’elecció de determinats materials reciclats utilitzats per exemple en la fabricació de determinats components LEAF FOR LIFE poden generar irregularitats en la intensitat del colorant o en la models de fabricació. Aquestes irregularitats no poden ser significatives ni condicionen la validesa de la comanda, en cap cas poden constituir un incompliment de la conformitat del producte adquirit. A més, si apareixen errors, omissions o discrepàncies entre la descripció i la foto del producte, no es pot assumir la responsabilitat de LEAF FOR LIFE.

LEAF FOR LIFE reserva el dret en qualsevol moment d’afegir o eliminar tots o parcialment els productes que s’ofereixen a la venda al lloc, per modificar la seva presentació, sense cap tipus de formalitat posterior als usuaris d’Internet.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els elements del lloc www.leaforlife.com , ja sigui de text, visual o sonor, inclosa la tecnologia subjacent, estan protegits per drets d’autor, marques comercials o patents, així com propietat intel·lectual i per a tot el món. Són propietat exclusiva de LEAF FOR LIFE i queda prohibida qualsevol reproducció fraudulenta, total o parcial del lloc sense acord previ.

L’usuari que tingui un lloc web personal o professional i que vulgui col·locar, per a ús personal o professional, al seu lloc un enllaç senzill directe a la pàgina principal del lloc www.leaforlife.com , obligatòriament ha de sol·licitar l’autorització per escrit de LEAF FOR LIFE. En aquest cas, aquest no serà un acord d’afiliació implícit. En tots els casos, qualsevol enllaç, fins i tot autoritzat tàcitament, ha de suprimir-se a petició de LEAF FOR LIFE.

10. SIGNATURA I PROVA

En tots els casos, el subministrament en línia del número de targeta de crèdit i la validació final de la comanda valdrà la prova de la totalitat de l’esmentada comanda d’acord amb el que estableix la llei del 13 de març del 2000 i valdrà per les sumes contractades per l’embargat. articles que apareixen al formulari de comanda. Aquesta validació constitueix signatura i acceptació expressa de totes les operacions realitzades al lloc. Tanmateix, en cas d’ús fraudulent de la seva targeta bancària, el client és convidat, tan aviat com s’observa aquest ús, a contactar amb el servei d’atenció al client LEAF FOR LIFE enviant una carta certificada a la següent adreça: LEAF FOR LIFE, 11 rue du Saves, ZA La Pouche, 32220 Lombez, França.

Els registres informatitzats, guardats en els sistemes informàtics de l’empresa LEAF FOR LIFE i els seus socis en condicions raonables de seguretat, seran considerats com a prova de comunicacions, comandes i pagaments realitzats entre les parts. En tots els casos, la validació de la comanda al lloc val la pena signar i acceptar expressament totes les operacions realitzades al lloc.

11. DEURES DE DOGANES

Qualsevol comanda realitzada al lloc i lliurada fora de França pot estar subjecta a possibles impostos i drets de duana imposats quan el paquet arribi a la destinació. Aquests drets duaners i tots els impostos relacionats amb el lliurament d’un article són responsabilitat del client i són responsabilitat seva del client. LEAF FOR LIFE no està obligada a comprovar i informar als seus clients dels drets i impostos duaners aplicables. Per esbrinar, correspon al membre obtenir informació de les autoritats competents del seu país.

12. DRET APLICABLE

L'idioma d'aquestes condicions generals de venda és el francès. Aquest contracte està subjecte a la legislació francesa. I en cas de disputa amb un client, els tribunals francesos tindran la competència exclusiva.

Per obtenir més informació sobre les vostres comandes, enviaments o la pàgina web www.Leaforlife.com eStore , podeu contactar amb nosaltres a l'adreça següent: contact@leaforlife.com

Copyright 2019 - Full de vida TM